29 Haziran 2011 Çarşamba

ÖLMÜŞ FİRAVUN'UN CESEDİ

Eski Mısır’da güçten düşen Firavun öldürülürdü.
Firavun güçlü olmak zorunda olduğu için, hastalık, felç vs. halinde güçsüz görüneceği ve “tanrılık” özelliği zedeleneceği için öldürülür ve yerine güçlü olan getirilirdi.
Firavun güçlü, otoriter ve “kodum mu oturtur” durumda olmak zorundaydı. Zaten Firavun’a onun için “Tanrı  Ra’nın gözü/oğlu”(Fi-Ra-Vun) denmekteydi.
Buna karşın Firavun’un da tanrısal özelliklerini kaybetmediği sürece halkı öldürme hakkı vardı. Çünkü mücessem varlığıyla o tanrıydı aynı zamanda. Tanrı dediğin de öldürür ve yaşatırdı!
Bütün Mısır’ın mülkü ve uzayıp giden nehirler onundu. Halka rızkını veren oydu.  Dirlik ve düzen için her türden tanrısal yetkiyi (yaşam, ölüm, rızık) sınırsızca kullanırdı. İtaat edeni en iyi makamlara getirir, elinden tuttuğunu uçurur, üzerini çizdiğini zırru zeber ederdi.
Buna karşın asla düşmemesi gereken durum “güçsüz” lüktü.  Bütün bu yetkilerine karşın eğer bir gün hastalanmak, yatağa düşmek, acizlik vb. güçsüzlük görüntüleri sergilerse bu sefer kendisi öldürülürdü.
Firavun ile halk arasında bir tür “ensest” ilişki vardı.
Firavun güçlendikçe halk itaatine itaat katarken, halk itaat ettikçe Firavun gücüne güç katardı.
Firavun’un gücü ölüm, yaşam ve rızık etrafında dönerdi.
Firavun düşmanı öldürmek, dostu yaşatmak ve muti kullarına bol rızık vermek zorundaydı. Bunu yapamadığı an güçten düşmüş sayılır ve kaçınılmaz son gerçekleşir, öldürülürdü…
***
İtalyan düşünür Machiavelli “Hükümdar” (Egemen) adlı kitabında bu döngüye “iktidarın (devletin) tabiatı” der.
Buna göre devletin mantığı ile dinin mantığı aynı işlemez.
Devletin mantığı “güç”, dinin mantığı “hak” üzerinden işler.
Devletin mantığına göre “güçsüzlük”, dinin mantığına göre ise “haksızlık” büyük suç ve günahtır.
Bu nedenle devlet iktidarı, her türden yalan, yolsuzluk, peşkeş, aldatma, fail-i meçhul, terör, baskı, inkar, asimilasyon, zulüm vb. öldürme, yaşatma ve bol rızık dağıtma görevlerini icabında gözünü kırpmadan yapması gerekir. Aksi halde güçten düşeceği için devletin mantığına ters düşmüş olur ve böylesi bir iktidarın “öldürülmesi” (iktidardan düşme/devlet zafiyeti) kaçınılmaz hale gelir.
Dinin mantığı ise hak üzerinden işleyeceğinden ve bütün bunlar haksızlık olacağından“devletin mantığı bunları gerektiriyor” olsa bile yapılamaz. Yapılırsa büyük bir suç ve günah işlenmiş olur.
Bu nedenle Machivelli, devletin mantığı ile dinin mantığının “ontolojik” olarak uyuşmaz olduğunu söyleyerek, dinin devletten ayrılması gerektiğini, devletin kendine özgü bir tabiatı ve ontolojisi olduğunu, ya bunun böylece kabul edilmesini ya da devlet ve iktidar işinden uzak durulmasını, manastırlara ve kiliselere çekinilmesini öğütlemiştir…
***
Eğer öyleyse tarih boyunca “isyan peygamberlerini” nasıl izah edeceğiz?
Yani hak ve adalet için “zulme karşı” meydanlara atılan, Firavun saraylarına yürüyen, zalim devletlere ve imparatorluklara isyan eden peygamberlerin yaptığına ne diyeceğiz?
Nemrud’a karşı İbrahim…
Firavun’a karşı Musa…
Roma’ya karşı İsa…
Kureyş’e karşı  Muhammed….
Kisra’ya karşı Zerdüşt…
Raca’ya karşı Budha…
Bunların “Zamanın egemenine” hem de gücünün en zirvesindeyken dikilme, itiraz ve isyan bayrağı yükseltmeleri ne anlama geliyor?
Kanımca bunlar devletin mantığına karşı dinin mantığının, güce karşı hak mantığının yükseltilmesi ve yüceltilmesidir.
Soylu isyanlar ve cesur yüreklerdir.
Dikkatle bakın, insanlık tarihindeki bütün devrimlerin ateşleyicisi hep bu ve benzeri soylu isyanlar ve cesur yürekler olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.
Bu anlamda tarih boyunca peygamberler insanlık vicdanının patlaması olarak ortaya çıkmışlardır. “Zamanın egemenine” karşı çıkma, eleştiri, itiraz ve isyan bayrağı yükselterek insanlığın adalet arayan damarının kurutulamayacağını göstermişlerdir.
Yaşayanın karşısına dikilmişler, ölmüş Firavun’un cesedi ile uğraşmamışlardır.
Öyle ki örneğin Babil İmparatorluğu, egemenliğinin zirvesindeyken İbrahim’in soruları ile sarsıldı...
Musa, Firavun gücünün zirvesindeyken Mısır’ın kalbine yürüdü...
İsa, Roma dünya gücü iken öyle bir rüzgar estirdi ki artık Roma bir daha eski Roma olamadı...
Kureyşli tefeci bezirganlar, Mekke’nin tek egemenleri iken Hz. Muhammed’in isyanı ile önce sarsıldılar, ardından yer ile yeksan oldular...
Budha’nın, Zerdüşt’ün, Mazdek’in, Mani’nin hayatını okuyun hep aynısının olduğunu göreceksiniz.
Bunların amacı devleti ele geçirip, devletin mantığını din kılıfı altında sürdürmek değildi. Devletin mantığını (yalan, rüşvet, aldatma, baskı, zulüm, sömürü,  fail-i meçhul, inkar, asimile, fişleme, takip, dinleme, temerküz, kenz, öldürme, yaşatma vb.) dinin mantığına (doğruluk, dürüstlük, açıklık, adalet, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, emek, hakça paylaşım vb.)  uydurmaktı.
Ne kadar olabilirse o kadar…
Nereye kadar gidebilirse oraya kadar…
Devletin içinde olsa bile “devlet mantığına” karşı sürekli devrim ve amansız bir mücadele…
***
Daha iktidara gelmeden devletin mantığı ile hareket edenler bu işin altından kalkamaz.
Ceketi ile gelip ceketi ile gitmeyi göze alamayanlar peygamberlerin nefesini çağa taşıyamaz.
Yiyiciler, götürücüler, kariyerist ve konformistler; “devletin mantığı” ile hareket edenler hendeğin öbür tarafındadır. Abdestlisi abdestsizi fark etmez.
Adalete “iman etmeyenler” zulmün kökünü kazıyamaz, kendileri zalime dönüşür, tiran, tağut ve Firavun olurlar.
Yiyiciliğin ve götürücülüğün bir şekilde kenarından tutanlar, yolsuzluk ve rüşvet networkünün içinde olanlar, dosyası, kaseti vs. bulunanlar düzeni değiştiremez. Karşılıklı dosya örtbas etmelerle işlerini sürdürürler.
Şimdi hendeği yeniden kazmak lazımdır.
Yeni bir siyasi hareket değil; yeni bir sosyal/toplumsal hareket yaratmak lazımdır.
Gücünün zirvesindeyken “zamanın egemenine” karşı çıkmak lazımdır.
Güçten düştüğü için zaten öldürülmüş Firavun’un cesedi ile uğraşmak mertlik değildir.
Mertlik, diri, yaşayan, gücünün zirvesinde ve “sapı bizden” olan egemene karşı durabilmektir.
***
Bu nedenle…
Ölmüş Firavun’un cesedi ile uğraşamam.
Ona karşı yapmam gerekeni gücünün zirvesindeyken; yaşıyor, esiyor, yağıyor, gürlüyor, fişliyor, takip ediyor, yargılıyor, yaşatıyor, öldürüyor, bol rızık dağıtıyorken yaptım.
28 Şubat polis karakolları, mahkeme tutanakları, köşe yazıları, meydanları, sokakları, cami önleri tanığımdır.
Ölmüş Firavun’un cesedi ile uğraşamam.
Bana gücünün zirvesinde; şu an yaşayan, esen, yağan, gürleyen, fişleyen, takip eden, yargılayan, yaşatan, öldüren, bol rızık dağıtan “zamanın egemeni” lazım.
Onu sorularımla sarsarım.
Sarayının, kâşanesinin üzerine yürürüm.
Ali Şeriati’nin dediği gibi peygamberlerin varisi olan aydının yapması gereken budur.
Egemenin yaşayanına köle, ölmüşüne Firavun kesilenler bunu anlayamaz. Mantığımız aynı işlemiyor.
Ölmüş Firavunun cesedi ile uğraşamam.
Bana yaşayan lazım.

35 yorum :

 1. "Seksenli yılların başlarında bütün İslami basın ta­rafından "Dörtbin yıllık mucize" başlığıyla gündeme getirilen Firavunun cesedinin bulunduğu haberine ben de inanmış ve o yıllarda yazdı­ğım bir kitabımda "Günümüz müstekbirlerinin, Lond­ra British müzesinde teşhir edilen Firavun'un cesedine ibretle bakmaları gerekmektedir." ifadesini kullanmış­tım. Tabi ki müslüman çoğunluğa hiç düşünmeden inanmaktan ve Allah'ı yeterince dikkate almamaktan kaynaklanan bir hataydı bu!. Birçok yayın organında hala bir mucize gibi yayınlanan o görüntüyü hatırlarsa­nız; Firavun olduğu söylenen o kurumuş cesedin, mumyalanarak korunan binlerce yıllık diğer cesetler­den fazlaca bir farkı olmadığını görürsünüz. İyi ama Rabbİmİzin koruması ile, insanların mumyalayarak ko­ruması arasında bir fark olması gerekmez mi? Rabbimizin herhangi bir bedeni koruması, mumyacılann ko­rudukları kadar bir koruma mıdır?

  Bu soruyu sorduğumuz an, hiç duraksamadan Allah'ı tenzih ve takdis etme­miz gerekir. Şanı yüce Rabbimiz Firavun'un cesedini sonraki nesiller için bir ayet olmak üzere koruyacağını bildirmîşse, hiç kuşkunuz olmasın ki o ceset boğuldu­ğu andaki tazeliğinde durmakta ve gözlerinde, boğul­duğu anın dehşetini taşımaktadır. Dünya müslümanları olarak bu İlahi gerçekliğe, bu açıklıkta iman etmemiz gerekirken; şeytan aleyhillane yine yapacağını yapmış ve görüntülü bir batıl haber ile, henüz görüntüsüyle karşılaşmadığımız hak bir ayetin üzerini örtmeye çalış­mıştır." MEHMET ALAGAŞ

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. dünya durdukça firavunlar da yaşayacaktır anlamına gelmez mi?

   Sil
  2. yuregine saglik

   Sil
  3. peki şu ayetlere ne demeli????
   “Biz, İsrailoğulları’nı denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): “İsrailoğulları’nın kendisine inandığı (İlahtan) başka İlah olmadığına inandım ve ben de müslümanlardanım” dedi. (Yunus Suresi:90)“Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız “(herkese cesedini göstereceğiz).

   Gerçekten insanlardan çoğu, Bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus Suresi: 91-92)

   Sil
  4. Beyefendi yapmis oldugunuz yorum cok guzel. Bizler de Tanri'nin varligina ve birligine, Hz. Muhammed(SAV)'in onun son dininin peygamberi olduguna iman eden kisileriz.

   Fakat size sunu da belirtmek isterim ki burada vermis oldugunuz sizin dusunce dunyanizda vardiginiz bir sonuctur. Ingiltere'deki muzede sergilenen mumyanin firavun oldugu nasil bilimsel olarak ispatlanmamissa, sizin yukaridaki yorumunuz da bilimden uzak kendinizce yaptiginiz bir yorumdur. Muze de sergilenen de pekala firavun'un cansiz bedeni, Ulu Tanri'nin bize biraktigi ve Kuran'da bahsi gecen mucizesi olabilir.

   Neden olamayacagina dair getirmek istediginiz deliller ve kaynaklar varsa okumaktan keyif duyacagim.

   Sil
 2. zamanın ruhu değişti... kafes ardındaki köpekle elinde çomakla oynaması kolay...yiğitsen kafes dışında uğraş...

  ellerine sağlık ihsan abi...

  türkiyede bir şeyler şekillendi mi bu işin uğraş merkezi mekke... dünyanın dörk yanıdan gelen dağılmış kuşları çağırmak olacaktır. bu şekilde ölü kalpler ve ölü şehirler dirilecek...

  YanıtlaSil
 3. yine yürekleri yerinden sarsan içi dolu cesurca bir yazı ama cesur olmak gibi kaygısı olmadan benim gördüğüm ve hissettiğim bu... adalet için... selametle...

  YanıtlaSil
 4. abi sen adamin basini belaya sokarsin

  YanıtlaSil
 5. Yaşamdaki derdi doğruyu aramak olanların bu yazıları okuyupta sarsılmaması mümkün değil.''Devletin mantığını din kılıfı altında sürdürmek''.Tamda burası işte.Ey adalet, ey kalkınma arayan halkım.İhsan bey; yazılarını dörtgözle bekliyoruz.Yolunuz açık olsun.Kalın sağlıcakla..

  YanıtlaSil
 6. hic bir zaman anlayamadim dindarlarin devleti tum zulmune ragmen bu kadar yuceltmesini.surekli bir tefekkur halinde olmak lazim galiba.tamam yasadigimiz cagda bilgiye ulasmak daha kolay ama insan gene ayni insan celiskileri ve korkakligiyla.suna inanmaya basladim ihsan abi peygamberimizden sonra bir peygamber gelecek olsa idi cok az kisi ona iman ederdi cunku bu mevzuda muslumanlarda muthis bir gurur kibir var kurtuldugumuza ve farkli oldugumuza inaniyoruz.bana oyle geliyorki peygamberimiz doneminde hristiyan ve yahudilerin inanmama nedenlerinden biri de bu idi.daha da onceki donemlerde de ehli kitabin peygamberlere inanmamasi ve sehit etmesi gibi. senin deyiminle abi biz de epey bir ehli kitaplastik galiba.Allah dusmuslerin; bunlardan bi haber tum insanlarin ve bizim gunahlarimizi affeylesin onurlu bir yasam onurlu bir olum ve onurlu bir dirilme nasip etsin insallah

  YanıtlaSil
 7. İhsan hocam her yazın bir öncekinin tamamlayıcısı ve tutulmuş dimağlara ışık üzmesi saçarak yeşermesine vesile olmakta.. zaman zaman burda ve farklı platformlarda çeşitli tenkitlerde alıyorsunuz ve bizde görüyoruz hemde kendi yazının altında bu bile anlayan için önemli bir duruştur.. kendi sayfanda kendine yöneltilen ağır eleştiriere yer vermek ne güzel kaç işi var acaba bunu yapabilecek.. önemli olan azınlık olmak değil.. kaliteye sahip olmaktır.. zaten kıyamet alameti değilmidir doğruyu söyleyenin azalması.. modernlik içinde doğruları şaşırıp en iyisi yine de kapitalist sistem diyen didndarlara mı inanacağız yoksa yaşayan Kur'an a mı asıl soru bu.. kendi doğruları içinde yanlışa düşmemek ve uzaktan kendimize bakabilmek dileğiyle.. savgi saygı ve dua ile.. teşekkürler yazmaya devam ediniz..

  YanıtlaSil
 8. Ebu ZER " cenazemi Muaviye ve akrabalarinin sofrasindan bir lokma kursagina indirenler ellemesinle" mealinden birseyler hatirladim.

  Iktidarin nimetlerinden yararlanip palazlananlar bu hesabi vallahi veremezsiniz...

  YanıtlaSil
 9. İhsan Hocam,

  Şu yorumu eski haline getirisen çok iyi olur. Selamlar.

  YanıtlaSil
 10. zaman "dinli dinsiz, sağcı solcu, faşist liberal" demeden egemene karşı sesini yükselten herkesi destekleme zamanıdır.

  zaman " yaradılanı severim yaradandan ötürü" diyip de mazlumu ezmekten haz duyan mağrurun karşısına dikilme zamanıdır.

  zaman her dakikası boşa harcanmayacak kadar değerlidir şu an.
  sayımız kaç olursa olsun sesimizi yükseltme zamanıdır...

  YanıtlaSil
 11. işte güç elinde senelerdir haykırdığın sloganları hayata geçir alem müslüman görsün

  YanıtlaSil
 12. selam
  geçen gün işten yorgun argın eve gittim tabiki yemek ve televizyon yani haberler.insanlık için insan için tek kelime iyi haber yok..hep felaket açlık sefalet..deriiiiin bir nefes aldım boğazımda kalan lokmayı zorlada olsa yutkunarak suyun yardımıyla yutmayı başardım..hanım dediki:
  -bak yıllardır kendini parçalıyorsun anlatıyorsun tartışıyorsun hanemizden başka seni anlayan sana hak veren senin yanında hanemizden başka kimse olmadı..ama şimdi var artık imkanım yok diye kendini parçalamana kendini suçlamana gerek kalmadısenin yerine kendini parçalayan,insanlrın mutluluğu için çalışan üstelik bu fikirlerini televizyonlardan anlatan halka duyurmaya çalışan gerçek bir müslüman var..
  dedi ..
  evet recep ihsan eliaçık..kuranı kerimin gerçeklerini anlattığın zaman yanında çok az insan bulursun..eğer bu gereklerini yerine getirmesi çok kolay ve bütün insanları kucaklayan mutlu eden dinimizi zorlaştırmazsan ilaveler yapmazsan yanında birkaç kişiden fazla insan kalmaz..müslümanlarımız müslümanlığı kayanağından yani kuran dan öğrenmedikleri için din tacirlerinin sözlerine inanıyorlar ..kuranı okuyup anlamadıkları için..allahı bilmiyorlar Allah ı diniliderlerde arıyorlar..
  kölelik milletin ruhuna işlemiş..batıl inanışlar din olmuş..kurandan açıp ayeti açıkça misal vererk anlatıyorsun..aval aval yüzüne bakıp yallah yallah deyip tesbihini çekmeye devam ediyor..
  bundan 50 sene önce nenem tesbih çekiyor ve YaAllah yaAllah diye fısıldanıyor bugünkü deymle zikrediyor.. nene böyle ne yapıyorsun dedim..tesbih çekmeyi durdurdu biraz düşündü 90 yaşına gelmiş molla kızı böylebir soruyla karşılaşmamış..biraz düşündükten sonra ..
  -torunum biz galiba ALLAHI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ..
  dedi
  şöyle bir düşünüyorumda bunu anlayacak türkiyeden kaç kişi çıkar..tahminim parmakla sayılacak kadar olur..
  yanii 1400 sene daha geçse bu millet kuranı anlamak için okumayacak..anlatanlardan dinleyecek zorlaştırana ilaveler yapana korkutana veya bir çorba içirene inanacaklar belkide ona tapacaklar..
  ve ve benim düşüncem gelin üstadlarım bu anlattıklarınızı ülke yönetenlere öğretelim onları gerçek müslüman yapmaya çalışalım içlerinden üç beş bakan milletvekili kuranı anlarsa işte o zaman yakılan bu kıvılcım önce türkiyeyi aydınlatır sonrada bütün dünyayı..

  YanıtlaSil
 13. Selamlar,

  Sadece Türkiye özelinde değil söyleyeceğim, genel olarak dünyaya baktığımızda, Roma İmparatorluğundan daha organize ve sömürücü bir düzen şu an mevcut, belki de global olarak yeni bir peygamber gelmesinin vakti gelmiştir.

  En iyi dileklerimle,

  Caner

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Düşünerek yazsaydın son peygamber efendimiz muhammed sav olduğunu ve ondan sonra peygamber gelmeceğini o bir hukumet Veya duzeni yikmaya değil cahiliyeti kaldirmaya geldiğini bilirdin

   Sil
 14. Ne kadar guzel yorumlar,ne kadar bilincli dusunce var. Bu olaylarin olma zamaniydi ve oldu. Gercek hak konusuluyor. Insanlar daha iyi anlamak, soylenilenlerin, yapilanlarin dogrulugunu anlamak icin kuran okumaya baslayacak. Her okuyuslari onlari daha siki saracak ve herkes ayni dille hakca konusmaya baslayacak. Sukurler olsun.Bir dert olarak gorulen durum nadil bir yucelik barindiriyor icinde. Kurani, hakki anlayan ve her gun daha fazla anlamaya calisan insanlara selam olsun.

  YanıtlaSil
 15. Hocam bildigim sudur: tarih sınıf savasimlari tarihidir. Bu savasimlar kapitalizm oncesinde dine karsi din formunda cereyan etti, kapitalizmde ise burjuvaziye karsi isci sinifi.bugun de ayaklananlar isci sinifinin degisik kesimleri, onemli bir kismini ise yedek sanayi ordusu olusturuyor. Biz nadil ki birisi hakkindaki kanaatlerimizi o kisinin kendisi hakkindaki fikirlerine dayandirmiyor isek, yasanmakta olan isyani da isyancilarin fikirleriyle aciklayamayiz. Bugunu anlamlandiran tarihtir. Sizjin petgamberler tarihini takip ederek bugunu anlamlandirmaniz da yontem olarak dogru. Ama tum bu olup bitenleri sinif savasi olarak nitelersek din de dogru bir yere oturur, dine karsi din ozdeyisi de gercek anlamini bulur. Saygilar

  YanıtlaSil
 16. Hocam bildigim sudur: tarih sınıf savasimlari tarihidir. Bu savasimlar kapitalizm oncesinde dine karsi din formunda cereyan etti, kapitalizmde ise burjuvaziye karsi isci sinifi.bugun de ayaklananlar isci sinifinin degisik kesimleri, onemli bir kismini ise yedek sanayi ordusu olusturuyor. Biz nadil ki birisi hakkindaki kanaatlerimizi o kisinin kendisi hakkindaki fikirlerine dayandirmiyor isek, yasanmakta olan isyani da isyancilarin fikirleriyle aciklayamayiz. Bugunu anlamlandiran tarihtir. Sizjin petgamberler tarihini takip ederek bugunu anlamlandirmaniz da yontem olarak dogru. Ama tum bu olup bitenleri sinif savasi olarak nitelersek din de dogru bir yere oturur, dine karsi din ozdeyisi de gercek anlamini bulur. Saygilar

  YanıtlaSil
 17. resmin tamamına bakınca global düzenin istediği duruma maşa olmak mı? hak aramak demokratik düzende hani seçme ve seçilme hakkına saygı adalet sadece hoyratça başkaldırıysa,seçdiğimiz liderlerin ve benim seçdiğimin tahammül sınırlarına saygı nerede?

  YanıtlaSil
 18. bakın buradaki yaptığım yorum bile onaydan geçmek zorunda kalıyorsa siz hangi baş kaldırıdan ve özgürlükden bahsediyorsunuz.

  YanıtlaSil
 19. bu cesurca ve doğruyu söylemeniz beni etkiledi,herne olursa olsun insanlar mert ve dürüst olmalı ve doğruyu söylemeli her daim ve her zaman ve her yerde, ister kabul etsinler ister etmesinler,,,pek çok zavallı müslüman olduğunu düşünen insan o müzedeki mumyayı firavun zannediyor,,,zavallılar çünkü araştırma ve okuma çabaları yok onların önüne ne atılırsa ona inanıyorlar,,,kendilerini müslüman sayıyorlar fakat islamı yeterince bilip uyguluyorlarmı bilmek için ne kadar uğraşıyorlar,,,

  YanıtlaSil
 20. Ahh ah ah peygamber varisi aydın daha doğrusu Mürşid-i Kamil nedir sen ne bileceksin zifiri cahil. İslamı zaten size Allah yedirmez bu millet ve devleti de Allah'ın inayetiyle biz yedirmeyiz ihsan boşağzıaçık..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sabah sabah iyi güldüm hakikaten. 70 küsur milyon kuru kalabalık, şuranın buranın kılı yığınlar, bağıra çağıra, yol gösterenlere atılan hamasi nutuklarla korunabilecek olaydı, sadece islami olmakla yetinen ve dünya çapında sayıları milyarı geçen kuru kalabalık onları kaba kuvvetle değil, akılla, mantıkla ezen 1-2 milyonluk kitlenin oyuncağı olmazdı. Asıl boş laf, yedirmeyiz içirtmeyiz lafları. Yediler sindirdiler z*çmaya ramak kaldı muhterem.

   Sil
  2. Sevgili kardesim hakaret edecegine fikrini beyan etsen belki anlayacagiz ama hakaretle tehditle küfür le ihsan beyi haklı cikariyorsunuz benim dusledigim musluman siz değil siniz

   Sil
 21. ARAYIŞ - I BİRİKİMSEL


  muhammeddin çıktığı mekkenin özelinden
  harap yurdum , bölgem can mücahidim
  derman arar , çeşme arar çaresizler
  bir damla su bir zerre umut
  bunun uğrunadır bu dirilişimiz
  ne olur başka yere çekilmesin peşinhükümlü
  başkaları gibi kirlenmiş , kenara çekilip semirtmedik
  heran kalbimiz en altta kalanla çarpsa
  kaç kişi hissederki diye düşünmüyor değilim
  bırakın iktidarlara , güce , putlarınızın peşisıra yuvarlanmayı
  desem başka arayışlarda var desem
  dindar geçinenler daha ince tartmasını beklemek çok görülmesin
  yoksam orda liberal demokrat parti , başkaları var yani
  böyle ucuz şeyler yakışmaz
  binbeşyüzyıllık islam birikimi bunları sunmamalıydı
  geçmişte nasıl başka diyarlarda aydınlar kendi inanç çevreleriyle yüzleşmişse
  geçkalınsada bugünlerde islami aydıncıklar yüzleşirmi  doğruluğun izafiliği diyerek kirlenme skalası aygıtını
  tutsak sıralama nasıl olur
  bütün renkler kirleniyor
  yeni arayışlar arayan birikimliler suçlanmamalı
  bu kadar çarpıklıklar içinde
  geçmiştede olmadımı her gelen öncekini karalamıyormu
  hiçbirine tamaman benzemekte değil
  hepsinin seçilmişini eleyerek
  derman ararlara bir sebep olmak sonuçta kaygı
  yanlız yeni dini , düşünceyi gelecek nesiller abarmamalı
  doğru anlatılmalı geleceğe
  köşeleri kapmışlarca değil
  hatta devletle , sistemle biraraya gelmese
  sevenleri kendileri özdeğerleriyle yaşatsa
  çünkü korkarım birkaç yüzyıl sonra oda tükenmesin !
  başkalarıda farklı arayışlara girecek böyle dönüyor devran sanırım ......

  14 .7 . 2013 adsız ..?..

  YanıtlaSil
 22. ARAYIŞ - I BİRİKİMSEL / Herşeyin hızla kirlendiği gezegen evrenide bozuyor elimize bir kirlenme skalası aygıtı alıp tutalım en az kim suçlu , benim doğrum izafi diyenlere , her insana falan kabul etmeyip üste çıkmaya koyulsalarda ben suçu üzerime alarak bişeyler ispatlamak isterim . Yeni bir din yeni bir seküler , sol , vesaire diyoruz demekki düşünen , tartan , kıyaslayan kimselerde bir arayış var , umut , antik çeşme adına ne konursa konsun meseleyi kavrayın . Yeni derken mevcutların çapı , geçmişi ortada ne yapılabilinir , ne katarsanız konuşun . Birikimlerin üstüne en pakını bulmak gibi bişey misal ihsan eliaçık hocaya , eren erdeme falan hep sormuşumdur güzel şeyler söylüyorsunuz fakat çapınız ne kendiniz ayrık sözler , tavırlar geliştirebilecekmisiniz yoksam diğerleri gibi bir hafif rüzgarmı olunacak .Çok şeylerde beklemek bu şartlarda biraz olmaz gibi görünsede geleceğe kalıcı eserler bırakmak , çizginizde iyidir birçok kendini bilmeze , memurusa , saray akçecisine falan . Zaten dinlerde böyle gelişmedimi hz. muhammedin çıktığı mekke bugünkünden dahamı iyidi yada musanın , isanın çıkış yaptığı zamanlar , konfüçyüsün , taonun , zerdüştün filan çıkış sebepleri neydi bugünlere kıyaslayınca mumla yeni çıkış yapacakları beklemekte naçarlar , susamışlar . Yeni çıkış edecekler geçmişi süzerek geleceğe ne kadar ses verecekler , kaç din , peygamber , ideoloji , fikir silindi , unutuldu . Bugünkü mevcut dinlerin , sekülerliğin ,solun filan miadı dolmuştur tıpkı kaybolan diller gibi öyle bir din gelişmeliki ben din diyorum isme takılmayın herkesi gölgesi altına alacak ayrımsız , kirlenmemiş olmalı , mevcudu aşmalı , ufku açık olmalı , bunun arayışında olmalı kendini bilenler , düşünenler görüşü olanlar , çıtayı , kaliteyi yükseltmek isteyenler ses vermeli hangi şartta olursa olsun herkesin sığınacağı liman olmalı .

  YanıtlaSil
 23. ARAYIŞ - I BİRİKİMSEL 2
  Burda din örneğinden olayı anlatmak istedim bugün dünyasında dinin basıncı , etkisi biraz etkili yoksam solu , sekülerliği , birçok şeyi tartıp onlardada arayış olacağı kesin ! . İnanç namına bişeyler söyleyenler daha ince olmalarını beklemek anlaşılmalı yoksam piyasada bu kadar ideoloji var onlar neden revaçta değil gibi günümüzde düşünmez değilim , eksileriyle , artılarıyla kıyaslamıyor değilim . Dindar politika üretenlerden neoliberalizm beklemem çünkü orda liberal demokrat parti var sanamı kalmış sözümona dindar emperyallerle beraber halkın boğazını sıkıp , köşelenmek hele bir dur yahu islamın nuru , gerçek islam daha bitmedi size ne oluyor tüccar bozmaları şu dini ayağlar altında çiğnetmez olun desek takanınızmı olcak herneyse umarım olayın inceliğini analatabilmişimdir , bu solcular , ateistler bu kadar haksızlık etmediler yahu , bu ülkede ezilenlerin , emekçilerin , yoksulların ocağına incir ağacı dikip , evlerini başına yıkanlar dinsizler değildi hangi bir yarayı söylesen , yabancı - yerli sömürücülerin ileri karakolu olanlar zamane sözümona akepe menşeili islamcılar değilmi . Ulan ben satmayı , sömürmeyi , yuva yıkmayı , taşeronlaştırmayı vesaire bilmiyormuyum ben enayimiyim bir akıllı , uyanık akepeli tüccar azınlıkmı hadi gidin hala bu insanlar sizlerin ardında gidiyorsa ben sizlerin gittiği yolu tasvip edemem , yakışmaz . 1500 yıllık islamın ortaya sunduğu çözümler bu olamaz yahu islam yetimi , işçiyi , fukarayı , çaresizi , garip gurabayı koruyamıyorsa solmu , liberallermi koruyacak kim kanatları arasına alacak hanı böyle iddanız varmış . Sakın bu kendinize benzettiğiniz sadaka , filtre , vakıf , faiz falan demeyin herşeyi kendi çıkarlarınıza göre benzetmişiniz vallahi bugünün bazı müslümanları islamdan çıkar görmeseler camiye dahi gitmezler , yanına varmazlar , islamı bu çapulcu , yarasa , akbaba sürülerinden arındarmak desek takan olurmu yada azda olsa islamın izzetini yüceltmek gibi yorumlansa iyi olurdu .Böyle üstünkörüde es geçmemeli birçok neden var misal geçmişteki sekülerlik falan adına yapılan çıkarcı azınlığında küçük , dar hesaplarının bunları palazladığıda , başka iler tutar sosyolojik filan nedenler , ihtiyaçlar gözardı etmeden yorumlanmalı ......

  YanıtlaSil
 24. bu meydan felsefe meydanıdır , islam felsefesi onikinci yüzyıldan bugüne değin bozkırdır , ayrık , kendine öz fikirler geliştirememiştir . Ali şeriati , ihsan eliaçık gibiler istisna fakat asırlardır egemenlerle , sistemle kolkola , dizdizedir bugünde öyle değilmi bu yandaşlardan falan düşünce çıkarmı ? Boğazdaki villalardan rdan amerika bayraklı kuruvazörlere bakan aydıncıktan bişey çıkarmı dünde bunun benzeriydi en alttakinin sızısını hissedemezki sonra entel , dantel ayakları hadi ordan hakikilere haksızlık olmasın , herdaim iktidarların birkaç akçesine talim olan akp aydınlarına bak . Sorun akp değil genel bir çoraklık var ülkemizde heryanda yoksam hertarafı eleştirmişimdir fakat ihsan hoca putları , setleri deviriyor örnek oluyor herkesime

  YanıtlaSil
 25. İyi de neden yazılarınız sadece demagojilerden oluşuyor, neden tek bir fikir ve vizyon yok.

  YanıtlaSil
 26. firavun bağlamında söylenenler doğrudur. ancak firavun sisteminin savunucularının suret-i haktan görünüp firavunu mazlum ayağına batan kıymığı zalim diye göstermeleri gözardı edilmelidir. laikfaşistkemalist sistem 1950'den beri ayağına batan kıymıkları (dp, ap, anap,rp ve şimdi de akp) zalim diye diktatör diye adlandırarak çıkarmaya çalışmış AKP'ye kadar da çıkarmıştır. şimdi bu kıymığı çıkarmaya çalışanların feryatları mazlum feryadı değildir. şuan bu kıymık sayesinde sistemin zulmüne uğramış nice kesim varsa azıcık da olsa nefes almaktadır. öyle ise bize düşen bu kıymığı çıkarmaya çalışan ipin,chp'nin tgb'nin bil umum laikkemalistfaşist sistemin savunucuları yanında olmak değil dimdik karşısında olmaktır. sistemin kangren olması buradan geçmektedir.

  YanıtlaSil
 27. AKEPENİN SUÇLARINA ORTAK OLMAYIN KENDİNİZİ TOPARLAYIN DEĞMEZ KARDEŞLERİM KEŞKE DEĞSEYDİ AMA ! Yanlış anlaşılmasın sakın neden sünni hanefilik özelinde dinlerin bugüne değin sicilini teşhir ediyoruz kendi çapımızca daha net , basit , herkesin anlayacağı şekilde anlatacak sözün , közün ustaları vardır elbet bizlerin uzayda bir göktaşı kadar zihinlerde kutsal şarabi depremler yaratabilirsek amenna artık der bu gurabat . Herneyse kardeşlerim bu dindarlarmı , tüccarlarmı desek varyan herşeyi biz ettik , biz kotardık , dünyayı biz ettik falan bunlara inanmayın dünya bunların elinde kalsaydı varya hepimizin ocağına etmişlerdi . Burda birilerini üste çıkarmak meczubluğu yaptığım sanılmasın burda hakkı teslim etmek olduğundan fazla kendini şımartanlara karşı yanıtlar olarakta yorumlanabilinir . Ne kattı dinler ne hepsi benzerdir emekçilere , yoksullara bişeymi kattılar , sendikaların , devrimlerin , özgürlüklerin temellerini bunlar atmış sözde ne verdiler ne değer kattılar ? Ahlakmı yok be kardeşim en büyük ahlaksızlık sömürü , yolsuzluk , vatanı satma falan oradan türedi ? Ahlak fellsefimiz var , etiğimiz var asırlara dayanan öyle şekillerle , falaanla , sakalla değil yani . Felsefeye , düşünceye ne kattı bunlar aptallaştırmak , araklamak kattılar , sanata , edebiyata , spora ne verdi hanefi islam emperyalistlere uşaklık verdi ne kattı ? Yeryüzündeki en büyük katliamlarıda bunlar ettiler öyle gözboyayan sözlere tavlanmayın .


  Akepe hanefi sünniliği halkın çoğunluğu islam olan ülkeler adına kara bir lekedir bu leke nasıl törpülenir bilemezim diyemem bu temzlik işide samimi , namuslu , temiz münevver kalmışsa gerçi hepsi bu enkazın götürdükleri , nemalandıkları oranınca vebalini taşımakta . İnanmayın kardeşlerim bunların yalanlarına bunlar , öncülleri , sonra gelenler hep aynısını yapagelmiştir hazırlopçuluk , durumdan istifade etme , resmi tek mezhebin ardına saklanıp rantı silmek , süpürmek akepe örneğinde olduğu gibi . Hanı cumhuriyet elitleri mirasyedi diye filan suçlanır bişey etmemişler falan inanın burdan samimice söylüyoruz bunlar daha tehlikeli , hazırlopçunun kallavisi , uyuzun en keskini . Sizler caminin , diyanetin arkasına , resmi dinin arkasında siyaset , esnaflık kotaranlara güvendiğiniz kadar liberal demokrat partiye neden güvenmiyorsunuz farkları ne ikiside neoliberalizm demiyormu o zaman bu akepeli millet , insanlık , vatan düşmanı haınlara böyle sevda bumu sizin muhammedi islamınız yeter yahu bu ultra yabancı ortaklı sömürücüleri kudurttuğunuz yahu bunun vebali çoktur , herşey sizin mezhebiniz , şuyunuz , buyunuz değil .

  YanıtlaSil
 28. Bu halkı , ülkeyi , ezilenleri falan bunlar elleriyle köleleştirmede sizlerin suçları varsa artık özeleştiri allah aşkına yapmayın , böyle şucu , bucu , solcu , dinsiz , fille falan karalamaları sen nesin yahu heryanın kanın , pokun içinde ama yazıklar olsun sizlerin beyinlerini çalıp sahte , yalan hadislerle , menkıbelerle doldurup aklınızı araklayanlaramı kızsam yoksam bişey etmedik , engel olamadık diye kendimizemi . Hepimizde hata var birbirimizin üzerine suçları yıkıp sıyrılmayalım , şöyle net özeleştiri , herkes adıına , toptan her çevre ama özellikle akepeyi kudurtan hanefi sünni çevre en başta kendini kıskaca alması elzem yoksam akepeliler kazıklara oturtulmayı , kafalarının kopartılmasını , her türlü cezayı hak etmişlerdir baştan hatırlatalım bunlar için kendinizi feda etmeyin , kendinizi toparlayın , günahkar oluyorsunuz bizden söylemesi gerisi sizlere kalmış ! ....... 21 . 8 . 2013 AKEPE ZULÜMLERİNE , FAŞİZMİNE KARŞI DÜNYA HALKLARININ ORTAKLAŞTIRMA , ÖRGÜTLEME , ARGE BİRİMLERİ ADINA EZELİ DOĞANYAYLA

  YanıtlaSil