25 Kasım 2014 Salı

Bana Dinden Bahset - Neml Suresi


"(...) Bütün peygamberler kendi zamanının diktatörlerinin karşılarına bu tür sözlü delillerle, sözlü kanıtlarla çıkmışlardır; öldürmeyin, çalmayın, iftira atmayın, milleti sömürmeyin, faiz yemeyin, zina etmeyin, savaşta yani bir saldırı olduğunda ülkenizi savunmaktan kaçmayın, ortak kamu alanına ihtiyaçtan fazlası olan hercumartesi günü getirsin, ihtiyacı olmayanlar onları bölüşsün. İslamiyette bu cumaya alındı. Her Cumamüslümanlar o hafta çalışıp da ihtiyaçtan fazla biriktirdiklerini camiye getirecekler, orada bir paylaşım ve bölüşüm olacak. Her Cuma. İhtiyacı olanlar olmayanlara verecek, ihtiyaç sahibi kimse kalmayacak. Parasız, pulsuz, borçlu kimse kalmayacak. Bu her Cuma yapılacak. Cumartesi yasağı bu demekti Musa zamanında, İslamiyette bu Cuma'ya alındı. Ancak gel gör ki, bugün camilerde bunları yapmayı söylediğin zaman insanlar bıyık altından gülüyor. Ne yani camide böyle şeyler mi yapacağız falan diyor. Yani caminin asıl fonksiyonu kaybolmuş vaziyette. Bugünkü camiler devlet tapınaklarıdır. Gidersin, rüku edersin, secde edersin, çeker gidersin. Kimse kimseyle konuşmaz. Herkes birbiriyle küs gibidir. (...)"